Miljöpolicy

Vi jobbar mycket med att informera och erbjuda våra kunder energibesparande lösningar och produkter.

Vi eftersträvar att arbeta med moderna, godkända material som skapar en bra arbetsmiljö och minimal miljöpåverkan såväl under som efter arbetet för såväl beställare, leverantör som personal.

Vi källsorterar allt avfall enligt gällande regler och återvinner i högsta möjliga mån.

Vi säkerställer att hantering av farligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt.

Vi planerar vår verksamhet avseende transporter så att de sker på ett så effektivt sätt som möjligt.

Vi förnyar löpande vår vagnspark för att alltid ha moderna fordon med låga utsläpp.

Vi samarbetar i största möjliga mån med andra lokala företag för att minimera transporter av personal och material.

Vi jobbar fortlöpande på att förbättra vårt miljötänkande och implementera digitala lösningar för att minska användningen av förbrukningsmaterial i vårt administrativa arbete.

Kvalitetspolicy

Vi ska alltid hålla högsta möjliga kvalitet på våra utförda uppdrag.

Detta skall vi åstadkomma genom att:

Engagera oss för kundens och uppdragets bästa.

Göra vårt bästa för att hålla överenskomna tid- och kostnadsramar.

Söka lösningar som är optimala beträffande ekonomi, funktion och materialval.

Erbjuda den bästa servicen i form av hög tillgänglighet samt korta leveranstider.

Åtgärda eventuella reklamationer på kortast möjliga tid.

Minimera uppkomsten av fel genom en konstant dialog med våra kunder.