Försäljningsförbud Easee

Elsäkerhetsverket har infört ett omedelbart försäljningsförbud för Easee-laddare.
Det innebär att försäljningen av Easee-laddare tillfälligt upphör i Sverige.

För dig som har en Easee-laddare installerad kommer detta försäljningsförbud inte att påverka dig. Elsäkerhetsverket har i sin slutrapport markerat att Easees laddare inte utgör ett hot mot människor eller egendom.

Elsäkerhetsverkets nuvarande bedömning är att du kan fortsätta att använda produkten, men iaktta viss försiktighet tills den är åtgärdad av tillverkaren (Easee AS). Därför har myndigheten heller inte infört användningsförbud, vilket skulle innebära att tillverkaren tvingas återta produkten.

''Elsäkerhetsverkets granskning har dock inte visat att bristerna leder till omedelbar personskada eller sakskada, på ett sådant sätt att ett försäljningsförbud med återkallelse från konsument är motiverat.''

Easee har överklagat beslutet och vi inväntar ytterligare besked.

Om oss

Vi utför service och nyinstallation av såväl stark- som svagströmsanläggningar, exempelvis vanlig bostadsel, kontor, belysningsinstallationer, olika larmsystem, värmepumpsinstallationer, datornätverk, laddboxar, solceller och energibesparande åtgärder mm
Inget jobb är för litet!

Kontor och lager finns i industriområdet AR i Knivsta men arbetsområdet sträcker sig flera mil omkring.
Titta gärna runt på vår sida och hör sedan av Er om Ni har några frågor eller vill diskutera jobb.

Vår personal

Det här är vi som jobbar på AR-Belysningsteknik

Lelle Sjöqvist

VD / Ägare / Elektriker

Telefon: 018-349585
E-post: info@ar-belysningsteknik.com

Magnus Sjöstedt

Elektriker

Tomas Adolfsson

Elektriker

Jakob Andersson

Elektriker

Alexander Spinord

Elektriker

Henrik Larsson

Elektriker

Emil Pettersson

Lärling

Jonas Johansson

Lärling

Kontakta oss

Besöksadress och leveranser

Hyvelgatan 37, 74171 Knivsta
7e porten på höger sida.
Mån - Fre, 7:00-16:00

Telefon och epost

018-349585
info@ar-belysningsteknik.com

Kontakta oss