Vi utför bland annat följande tjänster

Alla typer av elinstallationer

Byte av elcentraler

Golvvärme

Intelligenta installationer (BUS-system)

Belysning

Allmän belysning i bostäder, butiker, kontor etc

Dekorativ belysning

Gatubelysning

Spotlights. Infällda eller skensystem

Trädgårds- / parkbelysning

Ytterbelysning

Datornätverk (ej fiber)

Inbrottslarm

Jordfelsbrytare

Komplett installation av villor, butiker, fastigheter

Mindre TV-antennsystem (Ej kabel-TV)

Värmepumpar (i samarbete med auktoriserade VVS-installatörer)

Potentialutjämning

ROT i lägenheter

Takvärmeanläggningar för att motverka istappar

Åskskydd på inkommande el och tele

Laddboxar för elbil

Solceller för microproduktion i samarbete med Solaritet.

Dokumentation

Energibesparande åtgärder

Projektering

Rådgivning

 

 AR-Belysningsteknik AB, Hyvelgatan 37, 74171 Knivsta Telefon 018-349585